Miljön är allas ansvar.

 

VÅR MILJÖPOLICY

 

Miljö och säkerhet i fokus.

Att ständigt utveckla och förbättra vårt miljöarbete är en självklarhet för oss och något som vi lägger stort fokus på. Vi arbetar systematiskt för att förhindra eventuella skadliga miljöeffekter från vår verksamhet och följer strikt den svenska och internationella miljölagstiftningen. Genom att kontinuerligt utbilda, informera och inspirera våra medarbetare i miljö- och kvalitetsfrågor säkerställer vi att du som kund alltid får vad vi lovat. Vi försöker att i högsta möjliga grad välja miljöanpassade/miljövänliga material och att återvinna samt återanvända så långt det är möjligt.

Investerar i arbetsmiljön.

Vi arbetar utifrån ledningssystemet EIO-Q, vilket är ett branschanpassat hjälpmedel för att bygga upp och utveckla ett system för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och elsäkerhet i verksamheten. EIO-Q följs enligt ISO-standard. Vi satsar också på att skapa ett systematiskt arbetsmiljöarbete (S.A.M.) för att förhindra ohälsa och olycksfall i arbetet genom att investera i en god och säker arbetsmiljö.

Läs om våra tjänster
Ex-te El startsida

Vill du veta mer om vårt miljöarbete? Kontakta oss på
031-83 06 20

ex-te EL AB
Byfogdegatan 7
415 05 Göteborg
031-83 06 20
[email protected]