Rondo vid Liseberg

Rondo vid Liseberg

Ett ersättningskök kommer att byggas av byggentreprenör Kålltorp Bygg AB som anlitar oss ex-te El AB för utförandet av elinstallationen. Ett spännande projekt där köket kommer att byggas över Mölndalsån.