Vi är otroligt stolta över att ha blivit utvalda att få installera laddplatser för Göteborg Energis räkning. Projektet heter Ladd +500 och innebär att 500 nya laddplatser kommer att installeras på publika parkeringar med hög beläggning i Göteborg. Projektet pågår under hösten och vintern 2020/2021 och är ett viktigt steg för omställningen till fler elbilar. Nu kör vi Göteborg Energi!

#exteel #elektriker #service