Tillsammans med Skanska installerar vi belysning och alla elinstallationer i Flatås Park, Högsbo. Höga krav på byggprocessen i allt från materialval till energiförbrukning. De första lamellhusen beräknas vara färdigställda för inflyttning under sommar/hösten 2018. Nästa projekt  är punkthuset där man även lägger energisnåla solceller på taket påbörjas nu under första kvartalet 2018 och beräknas vara färdigställda för inflyttning under sommar/hösten 2019.