Tidigare i år driftsattes den första anläggningen för trådlös laddning av eltaxibilar på Lindholmen i Göteborg. Nu är den andra anläggningen driftsatt och klar på Medicinareberget. Satsningen är ett samarbete mellan Göteborg Energi, Volvo, Momentum Dynamics och Cabonline där elektriska taxibilar kan laddas med induktiv laddning i skarp trafik i centrala Göteborg. Vi på ex-te EL är otroligt stolta över att återigen ha haft totalentreprenaden för projektet, inklusive installation och driftsättning av laddplatserna. Projektet sker inom ramen för initiativet Gothenburg Green City Zone. Vi tackar alla inblandade parter för förtroendet och ett riktigt bra samarbete!