Med tanke på den rådande energisituationen känns det extra viktigt att vi fått vara med Göteborg Energi och både renoverat och bytt ut styrsystem för pannor som förser fjärrvärmenätet med extra värme vid behov. Under Göteborg sträcker sig milvis av värmeisolerade rör som möjliggör att staden genom fjärrvärme klarar av att upprätthålla eleffektbehovet som annars redan skulle varit uttömt. Tack för förtroendet!

#exteel #elektriker #service