Konserthuset är nästa parkering som nu erbjuder 20 nya laddningsplatser för elbilar. Det är den andra siten i projekt Ladd +500 som är driftsatt och klar.

Ladd +500 är ett samarbete mellan Göteborg Energi och Göteborgs Stads Parkering och innebär att 500 nya laddplatser kommer att installeras på publika parkeringar med hög beläggning i Göteborg. ex-te EL har fått äran att installera och driftsätta. Projektet pågår under hösten och vintern 2020/2021 och är ett viktigt steg för omställningen till fler elbilar.

#exteel #elektriker #service